Domů - Úvahy a postřehy - Duchovní

Poselství mezi kapkami deště


Letos si všímám, co je nejen mně, ale zákonitě i dalším lidem sdělováno mezi řádky. Jak s námi, nasloucháme-li, komunikuje celé stvoření, tedy nejen duchovní průvodci, ale i živly či zvířata. A zářijové zážitky mě inspirovaly k článku. Totiž, už jsem si několikrát všimla, že, když se zatahuje obloha a schyluje se k dešti, nejprve spadnou drobné a nesmělé kapky. Takovéto, že na vás při chůzi občas kápne. Toto jemné krápání pak na nějaký čas ustane, aby se pak spustil déšť pravý a i déletrvající. Samozřejmě ne vždy to probíhá takto, někdy se spustí takřka okamžitě silný liják, jindy po krápání žádná průtrž mračen nenastane. Ale dešťové kapky se mnou komunikují právě tak, jak jsem popsala dříve. Mám tedy vždy čas na to buď se někam schovat, vrátit se pro deštník, místo cesty pěšmo využít hromadné dopravy nebo si v přírodě najít nějaký úkryt pod větším stromem. Můžu situaci nějak řešit a předejít potížím.

A stejně s námi jednají vyšší síly. Nemusí to být vždy intuitivní povzbuzující vnuknutí či varující sen, o čemž lidé často mluví. V krizových chvílích se ozývá náš duchovní průvodce, aby nás důrazně upozornil na hrozící nebezpečí nebo nás naopak ukonejšil. Leckdy k nám přicházejí znamení, symboly, synchronicity. U tohoto příkladu bych ale zároveň chtěla podotknout, že duchovní lidé, neřku-li instantně duchovní lidé těmto znamením věnují většinou mnohem větší pozornost, než kolik by jim věnovat měli. Tolik se soustředí na skutečné či domnělé poselství onoho úkazu, že přehlížejí skutečnost. Těžkopádně se upnou na iluzi minulosti, o to silněji si, pochopitelně, přivolávají další podobná znamení a tím se vzdalují nevyslovitelnému, bezčasovému, nepřivlastnitelnému.

Pro bdělé lidi jsou však tato sdělení shůry velkou pomocí. Záleží na nich, zda je vyslyší nebo ne. A zda podle toho nastartují či upraví své činy. Je to jako s těmi kapkami deště. Pokud nemáte sluch nebo čas k naslouchání předpovědi deště, pak je velmi pravděpodobné, že zmoknete. V případě ryze duchovních poselství je skryto víc než „jen“ zmoknutí. Hlas Otce a Matky, který se ozývá naprosto tiše, a přesto víte, že je to právě on. Naprosto každý člověk se setkal s hlasy ega či pokušitele, které však nakrásně působily právě jako vznešený a nádherný (aby ne, když pokušitel sám je nesmírně krásná bytost…) tón z nejvyšších sfér. Kdo nevěří tomuto tvrzení, ať se poctivě zaměří na svůj dosavadní život, zdraví, čest a svědomí, vztahy, emoce, duchovní stav, a vidí zcela jasně, zda a čemu vlastně dosud naslouchal a naslouchá. Sama z vlastní zkušenosti vím, že nemoc přichází poté, co jsem emočně nezvládla tu či onu situaci nebo na základě špatného stravování. Ale nemohu popřít, že jsem neměla šanci včas se zastavit a zeptat se: „Proč? Proč to vlastně dělám? Jaký je důvod mé zabedněnosti / závislosti?“ Platí samozřejmě pro mou osobnost, každého nitro to zformuje po svém.

Každý člověk nesčíslněkrát stane na takovémto rozcestí. A tedy se má podle toho zachovat. Kdo nemá schopnost nadhledu, kdo se neoprostí od zaujatosti, a tedy nezří skutečnost v celé její hloubce a zároveň má klapky na srdci proti všem opravdovým duchovním pomocím a radám (a nemyslím tím radám lidským!), ten… Přiznám se, že nevím, co se takovému člověku stane, a i když je snadné soudit, zde to dělat nebudu, jisté ale je, že si svůj život velice ztěžuje. V této výjimečné době je nejen vše rozhodnuto, a všechny zákony stvoření zintenzívněny a zrychleny pro pomoc těm, kdož volání slyší. Člověk sám se má bděle soustředit postupně na každou svou Achillovu patu, na každou, která ho vzdaluje svobodě, spokojenosti a vnitřnímu míru. Žádný z těchto stavů nečeká někde venku, v nějakém dalším člověku či lidech, v materiální hojnosti a podobně. Kde svobodu, spokojenost a vnitřní ticho najdete a kde naopak nenajdete, vám řeknou poselství shůry, sdělované třeba v „mých“ kapkách deště. Pokud jim budete přát sluchu, déšť ani nemusí přijít. Pokud tato obšťastňující či varovná sdělení nebudete chtít slyšet, příslovečně zmoknete. Nu a pokud je budete přehlížet, může příště přijít už bez varování prudký slejvák, před nímž se ani schovat nestihnete. A důsledky budete řešit mnohem déle a obtížněji.


5.10.2014