Domů - Úvahy a postřehy - Duchovní

Slepý Osel a jeho nová moudra


Sem budu postupně vkládat dosud nezveřejněné myšlenky, které vyslovil Slepý Osel, a které si zaslouží být zachyceny. Vyplynuly z našich četných rozhovorů, a i proto se jich bude několik věnovat stejnému tématu, dle toho, o čem jsme si zrovna povídali. Vše zde zveřejňuji s Oslovým vědomím a souhlasem.
Ten, který poznal podstatu Pravdy, se stahuje ze světa. A ten, kdo má v rukou lež, ji mezi lidmi úspěšně šíří.

*Zaslepenec půjde jen za tím, kdo nabízí o to větší zaslepení, a toho bude uctívat.

*Ve světě lží musí být propagována a křičena lež.

*Na šíření lží se vynakládá v tomto světě hodně peněz (na vydávání knih, natáčení „moudrých“ videí, na pořádání přednášek a seminářů), kdežto Pravda je tak chudá a prostá, že by nemohla být tou pravou modlou.

*Náhodu uznávají a přijímají ti, kteří už nemají cíl a usilování.

*V kurníku slepice mudrují a opakují: „Ticho. Ticho! Tichooo!!!“ V kurníku je tak slyšet jen kdákání. A stejně o potřebě ticha kdákají duchovňáci.

*Všichni si myslí, že v okamžiku Soudu se budou moci hájit svými dobrými a záslužnými myšlenkami a skutky, jako kdyby na oblečení měli připnuté medaile (tj. vzpomínky na to, co v životě udělali dobrého). Ale v okamžiku Pravdy jim bude oblečení svlečeno a budou nazí, jako je nahá Pravda. Vše jim bude odejmuto a budou muset prokázat, jací jsou bez těch medailí, tj. budou muset ukázat sílu ducha.

*Lidé tam, kam by měli jít, vidí samá nebezpečí (např. v přírodě) a tam, kde by přebývat neměli, vidí samá lákadla (ve městě).

*Naděje způsobuje peklo, beznaděj přináší mír.

*Až poté, co se člověk vzdá pozemského, může přijít duchovní.

*Všichni „duchovní“ učitelé, mistři a věštkyně jsou jen a pouze prodavači naděje.30.1.2017