Domů - Úvahy a postřehy - Duchovní

Záblesky z nitra


Sem budu psát kratinké záblesky z mého nitra... jde o útržky rozhovorů nebo rozjímání, které jsem si zapsala a uchovala.
Vše živé a pravé pramení v srdci. Nemůže vám to předat žádný člověk, žádná kniha, žádný předmět, žádné učení. Pouze skrze otevřené srdce se dostanete k pramenu.

*Kdo jde skutečně duchovní cestou… skutečně žije.

*Pravda je jedna jediná, kdežto lží je nespočet.

*Ve snech a představách můžeš prožít cokoli, můžeš proletět celým širým vesmírem, a přesto jsi stále na místě.

*Kdo věří v iluzi, i iluzi hledá a nic jiného než iluzi ani nenajde.

*Krása buďto taková, že ji chceme vlastnit,
nebo krása, jenž jen bezelstně dojímá.
Krása, která probouzí představivost,
či krása, kterou pookřívá srdce...
První a třetí řádek čteme a vidíme všude ve světě,
druhý a čtvrtý je mnohdy skryt, jak je vzácný a křehký.

*Je nemoudré snažit se zalíbit se lidem a potlačovat tak to, kým skutečně jste. Tímto postojem dokazujete, že se stydíte za sebe a své srdce. Lidé vás totiž nikdy nebudou mít radši, když se sebevíc snažíte se jim přizpůsobovat. Stůjte tedy pevně v srdci a přijímejte, jak vás lidé berou, ať už vás pro to, jací jste, budou milovat či nenávidět.

*Kdo si nic nepředstavuje, k tomu přijde to, co si ani představit nedokáže. Kdo přijímá a tedy nevyslovuje přání, ten dostane to, na co ani slova nestačí.

*Náhody píší ty nejkrásnější pohádky.

*Velikost chvil odkrývat v tom, když maličká si připadám,
k věčnosti přiblížit se, když na čas zcela zapomínám.

*Nehledám, a proto si mě nachází.

*Vy, kdož pátráte po smyslu života zde na Zemi:
Nebudu vám odpovídat já, protože ode mě život nemáte. Obraťte se na Toho, kdo vám život dal.

*Čím to, že jméno Boha, Bohyně a Matky bylo již nesčetněkrát využito k osobním cílům, kdežto jméno Otce ne?

*Vše, co chceme, tvoří jednu stranu mince s tím, před čím utíkáme. A tedy, splnění našich tužeb, snů a nadějí nás nemůže osvobodit z okovů.

*Cokoli jste přijali zvenčí – někde jste si to přečetli, někde od někoho slyšeli, viděli, zaplatili za to, prosili za to a vzdávali dík, uchopili rozumem či pocítili srdcem –, není pravda a skutečnost.31.1.2015