Domů - Střípky z mého života - Fotky

Údolí Plakánek a hrad Kost

Jednu z parných červencových nedělí jsme se rozhodli strávit v přírodě, a to v poslední známé části Českého ráje, kterou jsme ještě nenavštívili. A moc se nám v přírodní rezervaci líbilo, ačkoli tam bylo mraky lidí. Jako obvykle jen v „divočejší“ části údolí Plakánek byl klid, jen občas jsme se potkali s dalšími turisty. Na hradu Kost jsme zvolili velký okruh, který zahrnoval i prohlídku mučírny. Mladý pan průvodce vyprávěl poutavě, ale když říkal o různých způsobech a stupních mučení, odvracela jsem oči a uši. Je pro mne hrozné byť poslouchat, jak člověk mučí člověka. Žádné zvíře by se k tomuto nesnížilo, jen člověk… A ještě ke všemu ve jméně nejsvatějším! Nicméně jinak se mi tento prastarý hrad líbil. Konec dne jsme mohli strávit v pískovcové jeskyni nedaleko Kosti, o ní jsme vůbec nevěděli a mile nás překvapila…



Vesnická cesta jako lusk...



Okouzlující květiny...



i včelkami obletované...






Už vcházíme do Plakánku.






Jak jsme se v horku měli, když se sluneční paprsky zachytily do listů...



Cítila jsem se tu jako ryba ve vodě :-).






Úplně malilinkatá žabička...



A měla pro strach uděláno :-).






Studánka Roubenka, k níž se váže pověst o zoufalém zamilovaném mladíkovi.



Na připomínku jeho milované je tu její socha.



Rybník Obora a pískovcové skály, tentokrát dvojitě.



Cesta "slunnou" částí Plakánku.



Tento mráček nás na cestě doprovázel na jasném nebi, po chvíli se rozplynul...












To kvítí na skále...






Tento kouzelný, "vícerozměrný" obrázek zachytil můj milý... Všechna čest...



První pohled na Kost byl úchvatný.



Podobně jako poslední ohlednutí za Plakánkem.



V jednom skalisku byla i jeskyně, dle otvorů ve skále k ní patřila i poustevna.



Uvnitř jeskyně byl ve skále vytesán tento obraz.



Naše cesta okolo hradu.



Různé krásné pohledy naň.



Ty červenomodré praporce!



Při čekání na prohlídku se k nám blížilo bubnování...



Rytíř nás všechny zval na turnaj.



A představil nám slovutné rytíře v brnění a na koních.



vchod do hradu



Hradní kaple s Excaliburem na oltáři...



Panna Marie s Ježíškem



Jedno z mála sousoší, kde malý Ježíšek neleží či nesedí v náručí, ale stojí.



hradní síň



jeskyně



Jak to vypadá uvnitř...



Loučíme se s jeskyní i touto částí Českého ráje...





6.10.2013